Szolgáltatások

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást biztosítunk Ügyfeleink és munkavállalóik részére az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, a 89/1995. kormányrendelet a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatról, a 27/1995. NM a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról, és a 33/1998. (VI.24.) NM rendeletek alapján az alábbiak szerint:

 • Munkaköri alkalmassági (előzetes-, időszakos-, soron kívüli-, záró-) vizsgálatok elvégzése, az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatok kezdeményezése.
 • A munkáltató tájékoztatása – az orvosi titoktartás vonatkozó előírások figyelembe vétele mellett – írásban, igény esetén szóban és digitális formában is.
 • A foglalkozási megbetegedések, expozíciós esetek jelentése, ezekről riport készítése, a kivizsgálásban való részvétel a hatályos jogszabálynak megfelelően (27/1996 NM rendelet).
 • Részvétel az egyéni védőeszközök kiválasztásában, a védőeszközről történő tanácsadásban.
 • Részvétel a munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatok teljesítésében.
 • A munkakörhöz kötött hivatásos (II. típusú) jogosítványhosszabbítás.
 • A munkakörhöz kötött targoncavezetői jogosítványhosszabbításhoz szükséges időszakos alkalmassági vizsgálatok elvégzése.
 • A munkakörhöz kötött védőoltás beadása, az oltás beadásának előírás szerinti rögzítése.
 • Az influenza oltás beadása, az oltás beadásának előírás szerinti rögzítése.
 • Pszichoszociális kockázati tényezők felmérése, további teendőkre vonatkozó javaslat adása.
 • Bejelentési és adminisztrációs kötelezettségek, egészségügyi dokumentációk készítése a hatóságok felé.

A 89/1995 (VII.14.) sz. kormányrendelet alapján az alkalmassági vizsgálatok fajtái:

 • előzetes: munkaviszony létesítésekor
 • időszakos: ennek gyakorisága rendeletben meghatározott, munkakörtől, életkortól függően 1 vagy 2 év. Egészségi állapotuk miatt magasabb rizikócsoportba tarozó, vagy veszélyeztetett munkavállalók esetén ennél gyakrabban is végzünk alkalmassági felülvizsgálatot.
 • soron kívüli: a munkáltató vagy a munkavállaló külön kérésére, illetve kötelezően 30 napon túli betegállomány után, két hetet meghaladó külföldön vállalt munka esetén a kimenetel előtt, és a hazautazás után.
 • záró: előirt munkaköröknél a munkaviszony megszűnésekor. Munkavállaló nyilatkozatot tesz adott intézményben eltöltött munkaévek alatt egészségi állapotában bekövetkezett változásról.

Közreműködünk az Mvt. 58.§-ában felsoroltak szerint:

 • A munkaegészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, higiénés feladatok megoldásában.
 • A munkahelyi veszélyforrások feltárásában.
 • A munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek biztosításában, a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében.
 • A foglakoztatási rehabilitációban
 • Az előírt dokumentációk elkészítésében:
 • Munkaalkalmassági vizsgálatok rendjének kidolgozásában munkakörök szerint
 • Képernyős munkahelyek esetében látásjavító eszköz juttatási rendszerének előkészítésében
 • Egyéni védőeszköz juttatási rend elkészítésében
 • Kockázatértékelési dokumentáció elkészítésében
 • Kémiai kockázatértékelési dokumentáció elkészítésében
 • A munkáltató katasztrófa megelőző, -elhárító, -felszámoló, és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában, a munkavállalók osztályokba történő sorolásában aszerint, hogy tevékenységüknek mekkora az egészségkárosító kockázata
 • Értesítés és felkérés esetén közreműködik a hatósági (Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Fővárosi Kormányhivatal) ellenőrzéseken

Az alkalmassági vizsgálat tartalmazza a 33/1998 (VI.24.) rendeletben előírtakon túl a munkaképesség felméréséhez szükséges egyéb vizsgálatokat is, az alábbiak szerint:

 • A saját, a családi és a foglalkozási kórelőzmény felvétele
 • Fizikális vizsgála
 • Bőrgyógyászati szűrővizsgálat
 • Testsúly- és testmagasság mérés
 • Mini-doppleres véráramáramlás
 • Légzésfunkciós vizsgálat
 • Vérnyomásmérés
 • Visus (látásélesség és színlátás) szűrővizsgálat
 • Hallás és idegrendszeri vizsgálat
 • Színlátás vizsgálat
 • EKG (12 elvezetéses nyugalmi)
 • Vizelet és vércukor tesztcsík vizsgálat
 • Munkaköröktől függően, külön térítési díj ellenében: laborvizsgálat, biológiai expozíciós vizsgálatok (BEM) lebonyolítása, szűrő audiometria vizsgálat stb.